najaarsvergadering - Lekkerkerk door de Tijd

menu
keuze menu
Ga naar de inhoud
De najaars bijeenkomst vond plaats op 16 november 2022 in de muziekzaal van het Dorpshuis ( Amicitia)
De voorzitter opende de bijeenkomst om acht uur en diverse zaken waar het bestuur mee bezig is werden uiteen gezet.
Een mededeling van dhr. Jo Heuvelman :
De gerestaureerde molen krijgt een andere bestemming.
In de omgeving van het Baanderspad. Een vergunning van de Gemeeente is of wordt aangevraagd.
De vier genomineerde panden voor de Maartje van Limborgh penning werden door Jan Lingen gepresenteerd , waarna schriftelijk werd gestemd .In de voorjaars vergadering wordt de winnaar bekend gemaakt.
Een presentatie   van zijn museum de Vrijheid werd door Jan Ooms gegeven .
Terug naar de inhoud