redactie - lekkerkerkdoordetijd

Webbeheer: Pim v.d.Berg
Welkom op de site van
Ga naar de inhoud

De redactie van Lekkerkerk door de Tijd heeft lange tijd bestaan uit onze leden: Willem Hoogerdijk, Herman Roest en Cor Schilt. Zij kregen daarbij hulp van ons bestuurslid Maartje van Limborgh.
Deze redactie heeft de laatste jaren een aantal boekjes geschreven en ook publiceerden zij korte verhalen, die in het mededelingenblad van de vereniging werden gepubliceerd.
In 2006 is Maartje van Limborgh overleden en ongeveer diezelfde tijd nam Herman Roest afscheid van de redactie. In 2009 is ook hij overleden.Cor Schilt heeft in 2013 afscheid genomen.
De redactie heeft daarna een tijd bestaan uit Willem Hoogerdijk,  Peter de Knegt, Gonnie Tuijl en Ada Ooms, met aanvulling van Anje Tiggelman uit het bestuur.

Deze redactie schreef twee boekjes:
‘Sebastopol  en ‘Waffere en andere Lekkerkerkse verhalen’.
Zonder Cor Schilt kwam nog uit :‘Slijk, Schuwacht en de Burgemeesters’.
Van deze boekjes zijn alle drie nog enkele exemplaren te koop bij ons bestuurslid Jan Lingen en in de Oudheidkamer.
In 2016 nam ook Gonnie Tuijl afscheid van deze redactie.
Een kleine redactie bestaat uit de leden Leo van der Toorn, Gonnie Tuijl en Anje Tiggelman.
Zij stellen het verenigings Tijdschrift samen dat drie keer per jaar uitkomt. Daarin staan uitnodigingen voor ledenvergaderingen en de excursie en andere mededelingen van het bestuur, maar ook enkele verhalen over Lekkerkerk of Lekkerkerkers.


Terug naar de inhoud