gegevens - lekkerkerkdoordetijd

Webbeheer: Pim v.d.Berg
Welkom op de site van
Ga naar de inhoud
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
Onze vereniging is een algemeen nut beogende instelling, en kunnen daarom gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, giften, schenkingen en de energiebelasting. Leden van onze vereniging kunnen gebruikmaken van een extra giftenaftrek.
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren, zoals hierbij vermeldt.
Gegevens vereniging
Historische vereniging Lekkerkerk door de tijd
Secretariaat:   A. van Vliet
                       Fazantstraat 30
                       2941RB  Lekkerkerk
                       Telefoon: 0180-662721
                       E-mail: adrivanvliet@planet.nl
                       Website: www.lekkerkerkdoordetijd.nl
                       RISN: 8040.92.643
De vereniging is opgericht op 12 april 1985.
Kamer van Koophandel
De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40465248.
Bankrekening
Het bankrekeningnummer van de vereniging is 33.57.60.600
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Naam                          Functie          
F. M. Alkemade          voorzitter         Westeinde 9              2941EE           Lekkerkerk
A. van Vliet                 secretaris        Fazantstraat 30          2941RB          Lekkerkerk
L. v. d. Toorn              penningm.       Fazantstraat 35          2941RA          Lekkerkerk
L.G. v.d. Graaf                                   Julianastraat 44          2941BD          Lekkerkerk
L. de Kluijver              lid                    Touwbaan 16              2941XW          Lekkerkerk
J. Lingen                     lid                    Lange Stoep 25          2941AE           Lekkerkerk      
Mw. A.K. Tiggelman-  archivaris        Talmastraat 10           2941GV          Lekkerkerk
Hoekema
Mw. C.J. v.d. Berg-    lid                    Voorstraat 168            2941EX          Lekkerkerk
Aarnoudse
J.C. Ooms                  lid                    Opperduit 14               2941AK           Lekkerkerk
J.A. Zwijnenburg         lid                    Tiendweg west 11a    2941EP           Lekkerkerk
Beleidsplan historische vereninging “ Lekkerkerk door de tijd”
Zie bijlage
Activiteiten
De verenigingsactiviteiten worden vermeld in het jaarverslag.
Zie bijlage Jaarverslag 2017
Financiën
De financiën van de vereniging worden gepubliceerd in het jaarverslag en vastgesteld door de leden. Voordat de leden het verslag vaststellen is dit door een uit de leden benoemde kascontrolecommissie gecontroleerd.
Zie bijlage financieel overzicht 2017
Beloningsbeleid
De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers. Zij krijgen daarvoor geen geldelijke beloning;
ook geen vrijwilligersvergoeding.
Terug naar de inhoud