jaaroverzicht - lekkerkerkdoordetijd

menu
keuze menu
Ga naar de inhoud
Jaarverslag 2020
Ledental
In december 2019 waren 330 personen lid van onze vereniging. Een jaar later, december 2020, waren er 328 betalende leden.
Bestuur
In 2020 heeft het bestuur 3 keer vergaderd. De bestuurssamenstelling vindt u in het colofon (zie bladzij 2).
Jaarvergadering 2020
Vanwege het coronavirus kon onze jaarvergadering in het voorjaar niet doorgaan. Verplaatsen naar het najaar was wegens de corona ook niet mogelijk. Wel hebben we in onze ledenbladen een oproep gedaan om naar aanleiding van de gepubliceerde verslagen te reageren. Daar er geen op- of aanmerkingen via de mail, schriftelijk of telefonisch zijn binnengekomen gaan wij er van uit dat de notulen van de jaarvergadering van 8 mei 2019 en de jaarverslagen 2019 van de secretaris en de penningmeester zijn vastgesteld. In onze eerstvolgende jaarvergadering zullen we deze verslagen nog formeel bekrachtigen.
Zalmschouw
Op woensdagmiddag 29 februari 2020 werd de replica van de voormalige houten zalmschouw langs de Lek weer teruggeplaatst op de sokkel in het water bij de Voorstraat. Hiermee is het zalmenproject weer afgerond. Vooral ons voormalig bestuurslid Stien van den Berg heeft heel veel moeite moeten doen om het gemeentebestuur zover te krijgen dat zij budget beschikbaar stelde voor deze replica. De oorspronkelijke zalmschouw was wegens nalatig onderhoud niet meer te herstellen.
Geschiedenisproject Gemini
In het kader van 75 jaar bevrijding had het Geminicollege hiervoor een speciale editie bedacht. Helaas kon ook deze activiteit wegens de corona geen doorgang vinden.
Graftrommel
In 2008 hebben op verzoek van de toenmalige gemeente Nederlek wij (Henk van Tol en Adri van Vliet) de nog allerlaatst aanwezig graftrommel op de begraafplaats gerestaureerd. Verleden jaar bleek de glasplaat te zijn gebroken. Om een lange gemeentelijke reparatieprocedure met de gemeente te voorkomen hebben de twee voormalige restaurateurs besloten om de graftrommel weer opnieuw op te knappen. De materiaalkosten zijn betaald door onze adverteerder Lekstroom Transport BV. De graftrommel is op bevrijdingsmiddag 5 mei weer teruggeplaatst vooraan op het oude gedeelte van de begraafplaats beneden aan de dijk.
Excursie 2020.
Wegens corona was het niet mogelijk om een excursie te organiseren.
Open Monumentendag 2020.
In het kader van 75 jaar bevrijding zouden er overal speciale bevrijdingsactiviteiten plaatsvinden, ook door onze vereniging. Zoals bekend zijn alle festiviteiten vanwege de corona in ons land afgelast.
Najaarsvergadering 2020.
Ook deze bijeenkomst kon vanwege de corona niet doorgaan.
Jaarverslag 2020 Oudheidkamer en archief.
We begonnen dit jaar met een fototentoonstelling in de oudheidkamer over de bevrijdingsoptochten in Lekkerkerk vanaf augustus 1945 tot 2015, omdat het dit jaar 75 jaar geleden was dat de tweede wereldoorlog eindigde. Er kwamen aardig wat mensen naar kijken, ook de Krimpenerwaard-televisie besteedde er aandacht aan.
Vanwege de corona-maatregelen dit jaar hebben we geen tentoonstelling over de Tweede wereldoorlog gemaakt, want het Geminicollege mocht toch niet komen kijken.
Wel mochten we enige aandacht schenken aan monumentendag. Toen hebben we een foto-tentoonstelling gemaakt over de feesten van Lekkerkerk-700, die 40 jaar geleden waren. Ook daar was op monumentendag interesse in. En de wandeling die we maakten trok ook enige bezoekers. Verder dit jaar hadden we weinig bezoek in de oudheidkamer, omdat het niet duidelijk was wanneer we open waren. Voor de zekerheid waren Ineke Tiggelaar en Anje Tiggelman wel alle tweede zaterdagmiddagen van de maand aanwezig om enkele bezoekers te ontvangen.
Ook Chris van den Berg en Anje Tiggelman waren zeer regelmatig in het archief bezig om dit verder op orde te brengen. We konden goed afstand houden.
Redactie
De redactie bestaande uit drs. Willem Hoogerdijk, Ada Ooms, Peter de Knegt en Anje Tiggelman heeft in mei het boek over Lekkerkerkers in de Tweede Wereldoorlog afgemaakt en hoewel het niet op de voorjaarsvergadering officieel kon worden aangeboden, is er toch besloten met de verkoop te beginnen en dit bleek een groot succes, mede dankzij een artikel in Het Kontakt, dat er wel aandacht aan besteedde. Het boek is bijna uitverkocht.
Aan het eind van het jaar zijn we voorzichtig begonnen aan een nieuw boek over herbergen en andere horeca in Lekkerkerk van 1400 tot nu.
Het Tijdschrift had geen problemen met het corona-virus en is gewoon drie keer uitgekomen.
Werkgroep genealogie
In het jaar 2020 zijn door Enno van der Graaf genealogische vragen op verzoek beantwoord.
Dit betrof onder andere vragen over de familie Mul maar ook over oudere adressen in het dorp Lekkerkerk.
Website
Onze websitebeheerder Pim van de Berg zorgt dat deze regelmatig wordt bijgewerkt zodat deze actueel blijft. Heeft u ook iets interessants geeft dit dan aan hem door via www.lekkerkerkdoordetijd.
E-mailadres
Ook historische verenigingen ontkomen niet aan het digitale tijdperk. Het e-mailbestand van onze leden bestaat op dit moment uit ongeveer 70 adressen, maar dat kunnen er eigenlijk wel wat meer zijn. Via de mail kunnen wij u snel allerlei informatie door sturen, maar u ook informeren over het al- of niet doorgaan van onze excursies en dergelijke. Soms willen leden of anderen iets van ons weten. Niet altijd kan het bestuur vragen beantwoorden, maar uit ervaring weten we dat er onder onze leden veel kennis aanwezig is. Zo te meer leden we dan via de mail kunnen bereiken zo te groter de kans dat vragen beantwoord kunnen worden. Soms veranderen e-mailadressen en dan kunnen wij u niet meer bereiken. Een ander e-mailadres, of nog niet doorgegeven, geef dit dan door aan adrivanvliet@planet.nl In het kader van de AVG-wetgeving gaan wij zeer zorgvuldig met uw e-mailadres om, zoals u na kunt lezen op onze website.
En verder
Gemeenteraadslid Cees van der Graaf is met een enthousiast groepje vrijwilligers nog steeds bezig om voor de gemeente de molen uit het dierenparkje te restaureren. We wachten af of de molen dit jaar weer te zien zal zijn in de Oosterhof.
De replica van de zalmschouw is weer terug langs de steiger aan de Voorstraat. Hiermee is het zalmproject aan de Voorstraat nu echt afgerond. En verder heeft ook de graftrommel op het oude gedeelte van de begraafplaats een onderhoudsbeurt gehad, noodzakelijk omdat het glas gebroken was. Tot slot hangt er aan de gevel van Voorstraat 66 weer een “Ossekop”. Het is een kunststof replica van de oude stenen ossekop die niet meer gerestaureerd kon worden.
Als vereniging zijn we betrokken bij het werk van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, we nemen deel aan het Cultureel Historisch Overleg Krimpenerwaard en we werken in voorkomende gevallen plezierig samen met “Crempene”, het streekmuseum “Krimpenerwaard” en het streekarchief “Midden-Holland”. Ook hebben we goede contacten met de regionale en lokale pers en RTV Krimpenerwaard.
Blij zijn wij ook met onze adverteerders die bijdragen aan de uitgave van ons verenigingstijdschrift, maar: Nieuwe adverteerders zijn van harte welkom!” De tarieven zal voor niemand een bezwaar zijn.
Laten we ook onze vrijwilligers niet vergeten waar we altijd een beroep op kunnen doen voor het rondbrengen van ons Tijdschrift, voor het ophalen van de achterstallige contributie en het meedoen in allerlei projecten. Overigens, we zijn dringend op zoek naar enkele nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen. Het kost weinig vrije tijd, u bent even lekker in beweging en de vereniging is er erg mee geholpen.
Veel inwoners van ons dorp zijn lid van onze vereniging, maar wegens de vergrijzing zijn meer leden van harte welkom.
Door ons te steunen helpt u mee om het karakter van ons dorp in stand te houden en de geschiedenis op schrift te stellen. En wat dit laatste betreft, vergeet vooral niet om een exemplaar van ons nieuwste boek over de oorlog in ons dorp aan te schaffen. Het is nog maar heel beperkt leverbaar.
Adri van Vliet
Secretaris
Terug naar de inhoud