uitleg - Lekkerkerk door de Tijd

menu
keuze menu
Ga naar de inhoud

  ’Maartje van Limborgh penning’

Op woensdag 13 oktober 2010 presenteerde de historische vereniging ‘Lekkerkerk door de tijd’ de ‘Maartje van Limborgh penning’ aan de burgemeester van Nederlek, mevr. B.F.A. van der Kluit-de Groot. De presentatie vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Nederlek, Burg. Van de Willigenstraat 58 te Lekkerkerk.

Bij het bestuur van de vereniging ‘Lekkerkerk door de tijd’ speelde al vrij lang het idee om een vorm van waardering te vinden voor personen of instellingen die zich inspannen voor het behoud van waardevolle (al dan niet monumentwaardige) onroerende goederen, dan wel door hun inspanning waardevolle (cultuur) goederen en beeldbepalende objecten voor verval of verdwijning hebben behoed.  In contacten destijds met burgemeester Veerhoek is hierover al eens gefilosofeerd en werd reeds het idee van een prijs geopperd. Dit plan heeft toen geen vervolg gekregen, echter, toen de vereniging na het overlijden in 2006 van haar bestuurslid, Maartje van Limborgh, een legaat ontving is dit idee nieuw leven ingeblazen.
Na ampele overwegingen is uiteindelijk de keuze gevallen op een object in de vorm van een penning, die mede de naam van de legaatverstrekker zou kunnen dragen en daarmee tevens een blijvende herinnering en hommage aan Maartje van Limborgh (1931-2006) vormt, die zich op bijzondere wijze voor de historie, cultuur en leefbaarheid van het dorp Lekkerkerk heeft ingespannen.
Een probleem vormde de éénmalige kosten van ontwerp en modelleren van de penning. Door toezegging van de gemeente Nederlek, deze éénmalige kosten voor haar rekening te nemen, was de weg vrij voor het realiseren van de plannen.

Ontwerp
De penning is ontworpen en gemodelleerd door beeldhouwster en médailleur Carla Klein uit Amsterdam. Carla Klein (geb. 1943. Ze ontving haar opleiding op de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam van de vermaarde professoren Piet Esser, Paul Grégoire en Theresia van der Pant. Haar penningen kenmerken zich door een hoge mate van gedetailleerdheid met veelal afbeeldingen van portretten, dieren en landschappen.  
Door haar vervaardigde penningen zijn opgenomen in verschillende collecties, zoals die van het Geldmuseum te Utrecht, Britse Museum te Londen, Penningkabinet Uppsala in Zweden,  Teylers Museum Haarlem, Groninger Museum, Museum Beelden aan Zee Scheveningen,  Allard Pierson Museum Amsterdam, het Kattenkabinet Amsterdam, Gemeentemuseum Weesp, Collectie Economisch Penningkabinet Erasmus Universiteit Rotterdam. Twente Welle oudheidskamer, Gemeente Enschede, Gemeente Amsterdam en vele particuliere collecties in binnen- en buitenland.
In 2005, tijdens de IV INTERNATIONAL  BIENAL OF CONTEMPORARY MEDAL – SEIXAL (Portugal) dat om de twee jaar word gehouden met een congres, exposities en workshops op het gebied van eigentijdse penningkunst, ontving Carla Klein met haar penning Trojka de hoofdprijs uit de inzendingen van 154 médailleurs uit 25 landen.

De door Carla Klein ontworpen en gemodelleerde ‘Maartje van Limborgh penning’, met een diameter van ca. 85 mm, wordt uitgevoerd in gepatineerd brons en gegoten door de bronsgieter Ralph Soepboer van atelier Tatyana in Zandvoort. Het vertoont op de voorzijde het gezicht op Lekkerkerk vanaf  Schuwacht gezien. De aanzet van het dijklichaam op de voorzijde geeft aan de penning een extra verdikking aan de onderzijde, waardoor het ook als een handzaam plastiek staande kan worden geplaatst.
Op de keerzijde van de penning is de naam Maartje van Limborgh verdiept aangebracht. Voor deze tekst is het kenmerkend logo van haar naam gebruikt, die ze vele jaren voor haar kledingboetiek hanteerde in advertenties, op draagtassen, etc. Vele van haar voormalige klanten zal dit zeer bekend voorkomen.

Toekenning
Overeenkomstig een door het bestuur van de vereniging “Lekkerkerk door de tijd’ opgesteld reglement, wordt de toekenning van de penning, uit een door het bestuur opgestelde nominatie, bij stemming tijdens de algemene ledenvergadering door de leden bepaald. Deze nominatie zal tijdens de eerst volgende ledenvergaring plaatsvinden.
De criteria van de toekenning van de penning is gericht op de wijze en zorg waarop gebruikers of eigenaren, op individuele of collectieve wijze, al dan niet monumentwaardige, onroerende goederen in de breedste zin van het woord hebben onderhouden, gerenoveerd of gerestaureerd, dan wel door hun inspanning waardevolle (cultuur)goederen en beeldbepalende objecten voor verval of verdwijning hebben behoed.

Het bestuur van de vereniging ‘Lekkerkerk door de tijd’, vond het een sympathiek idee om deze eerste penning, die de gemeente Nederlek uit hoofde van de haar gefinancierde opdracht ontvangt, te schenken aan de nationale collectie van Nederland,  Stichting Het Geld- en Bankmuseum te Utrecht (kortweg het ‘Geldmuseum’ genoemd).


Terug naar de inhoud