kunstwerkentotaal - Lekkerkerk door de Tijd

menu
keuze menu
Ga naar de inhoud
Beschrijving openbare kunstwerken
 
 
gemeente Nederlek, kern Lekkerkerk
 
 
 
Watermolen, in 1937 gebouwd door jeugdige werklozen. Stond vroeger in het plantsoen voor het oude voetbalveld van LFC en werd later verplaatst naar de achterzijde van het wooncomplex De Boomgaard. Staat sinds 12 januari 2007, gerestaureerd door de historische vereniging “Lekkerkerk door de tijd”, in het voormalige dierenparkje aan de Oosterhof.  Nu vindt weer een grondige restauratie plaats .
De nieuwe plaats voor de molen is nog niet vastgesteld ( oktober 2021)   


  

 Replica van een zalmschouw, gemaakt door de historische vereniging “Lekkerkerk door de tijd” in opdracht van het voormalige Lekkerkerkse bedrijf Fikszo Home Design BV. In het kader van het 75- jarig bedrijfsjubileum werd de zalmschouw op 28 augustus 2009 aangeboden aan de Lekkerkekse bevolking.
 
Door nalatig onderhoud is de zalmschouw verloren gegaan. Geprobeerd is om een eevoudige replica terug te plaatsen.
 
Dit is gelukt en er staat nu een stalen schouw.   

                        

Als aanvulling op de zalmschouw is op 7 november 2015 een door Dick Aerts gemaakt kunstwerk onthuld door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek. Op de muur aan de Voorstraat zijn 25 bronzen zalmen uitgebeeld. Het verhaal gaat dat als de zalmvissers 25 zalmen hadden gevangen zij een lied zongen. Lekkerkerkse zalmvissers hebben eeuwen lang in de Lek zalm gevangen.
 

   

 Zuil in het plantsoen naast de bibliotheek aan de Talmastraat. Het schilderij is gemaakt door de
 
Lekkerkerkse schilderes  Adrie Both. Afgebeeld is de bekende Lekkerkerker Hendrik van der Graaf en de woonhuizen waar hij heeft gewoond; Voorstraat 168 en 170. Hij komt uit een bekend geslacht van herenboeren en graanhandelaars. Zij maakten ook deel uit van het gemeente- en kerkbestuur. Hendrik van der Graaf was eigenaar van de boerderij De Hendrikshoeve in de Loet. Vanwege zijn fors postuur werd hij ook wel “de dikke of breeje Hendrik” genoemd.
 
De zuil staat op de plaats van de in 1955 gedempte brede sloot “de breeje Hendrik”. In 1975 kreeg het nieuwe verzorgingshuis zijn naam; De Breeje Hendrick”.
 
De zuil is geplaatst op initiatief van de historische vereniging “Lekkerkerk door de tijd”.


 
 
    

Aan de gevel van Voorstraat 66 hangt deze Ossekop. Dit woonhuis was vroeger een leerlooijerij en toen hing de ossekop daar aan de gevel. Later is de ossekop verplaatsts naar de zijgevel van het kantoorpand van de firma Luijten aan de Voorstraat. Dit bedrijf is later verplaats naar Haastrecht.
 
Gerestaureerd door de historische vereniging “Lekkerkerk door de tijd” is de ossekop weer teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek in het dorp.Laatst overgebleven graftrommel die hoorde bij het graf van de echtgenote en het zoontje van Simon Kakebeeke op de begraafplaats. Gerestaureerd door de historische vereniging “Lekkerkerk door de tijd” en op 20 november 2009 overgedragen aan het gemeentebestuur.Gevelsteen in de gevel van het voormalige café Het Bonte Paard, Lange Stoep 33. De oplossing van de rebus is: het paradijs is ons, wie ’t zoekt die vindt.
Beeld van de aalscholver op de hoek  van het Raadhuisplein bij de voormalige Rabobank.
 
Het bronzen beeld is gemaakt door Ineke van Dijk.Beeld voor het gemeentehuis ter nagedachtenis aan mevrouw drs. C.J. Nobel- van Vuren.
 
Zij was de laatste (waarnemend) burgemeester van de zelfstandige gemeente Lekkerkerk.


 


Gebrandschilderde gedenkraam in de bovenhal van het Oude Raadhuis. Ontworpen door Christiaan de Moor. Werd aan de gemeente Lekkerkerk op 7 december 1954 overgedragen door de voormalige vereniging voor ziekenhuisverpleging. Deze verening is van 1925 tot 1950 werkzaam geweest in het dorp en was eigenlijk een soort onderafdeling van het Groene Kruis.


 
 

Gevelsteen van het eerste Groene Kruisgebouw, Schoolweg 5.Gevelsteen in het huidige Groene Kruisgebouw aan de Poolmanweg. Het is een ontwerp
 
Van Cor Dam en vervaardigd door de Porceleijne Fles te Delft.
 
Het werd onthuld tijdens de opening van het gebouw op 15 oktober 1963 door de Commissaris
 
van de Koninging Mr. J. Klaassesz.


Houtenbank in Schuwacht, ter hoogte van nummer 56. De bank is gemaakt door de internationaal bekende kettingzaagkunstenaar Anton Klijnsmid. De bank is in 2011 door de buurtvereniging “Vrij Holland” uit Schuwacht geschonken aan de bewoners uit Schuwacht als kleine compensatie voor de overlast van de dijkverzwaring.


In het kader van de voltooing van de dijkversterking Nederlek werd in Opperduit dit kunstwerk van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard onthuld op 22 september 2012.
 
Het beeld staat an de buitenzijde van de dijk, tegenover Opperduit 88.
Architectonisch kunstwerk in opdracht van de gemeente Nederlek en de provincie Zuid-Holland. Locatie: nabij recreatiegebied het Loetbos/provincialeweg N210. Hoogte 2,30 m. doorsnee eiland 11 m. Werd op 4 april 2003 overgedragen aan het gemeentebestuur.
 
Uitgangspunt bij het kunstwerk is de geschiedenis van deze polder: de eeuwige strijd met het vele water, de zachte veengrond en het verzakken van huizen en wegen. Het kunstwerk bestaat uit twee bouwwerken en is gemetseld met een ouderwetse handgevormde baksteen. Het ene bouwwerk staat loodrecht en de ander is scheef gezakt. De belangrijkste ruimte bevindt zich tussen de twee bouwwerken in. Deze ruimte is besloten en intiem. In de muren zitten ingemetselde bankjes. Op het bankje in het rechte bouwwerk kun je niet anders dan kaarsrecht zitten. In het achterover hellende verzakte bouwwerk zak je aangenaam mee naar achter.
 
De bouwwerken staan iets verhoogd zoals op een terp en worden omringd door een sloot. De sloot sluit aan op de achterliggende sloten waardoor het kunstwerk een directe verbinding aan gaat met het omringende landschap. Op het eiland en het toegangspad ligt een grindverharding, dit verwijst naar het oude gebruik van de boeren om het erf met grind te verharden. De bouwwerken vormen een besloten plek midden in de open polder.
 
Het kunstwerk is gemaakt door Anjeliek Blaauw.


 

Origineel anker op het recreatieterreintje langs de Lek achter de woningen van de Voorstraat op het voormalige Van Zoestterrein.

Polyester kraanvogel op het recreatieterreintje langs de lek achter de woningen van de Voorstraat op het voormalige Van Zoestterrein. Het is gemaakt door Albert Kramer.


 

Bronzen beeld Phyllotaxis voor de ingang van het Zorgcentrum De Breeje Hendrick.
 
Het beeld is gemaakt door Sjoerd Bruinsman.Kunstwerk Ältijd in Beweging; de bronzen krul”.
 
Het is geplaatst voor de ingang van de sporthal De Bakwetering aan de Nicolaas Beetsstraat 

Beeld op de parkeerplaats van de Korte Achterweg, gemaakt door Ineke van Dijk. Het houdt de geschiedenis levend van de Joodse gemeenschap die van 1768 tot 1926 deel uitmaakte van de Lekkerkerkse bevolking.
Op de plek van het huidige parkeerterrein stonden woningen. In de volksmond werd dit de Joden Breeplaats genoemd.Het Lekkerkerkse bevrijdingsmonument bij de ingang van de Grote of Johanneskerk aan het Kerkplein. Het monument is gemaakt van Frans kalksteen en ontworpen door kunstenaar J.H. Hans. Het symboliseert de strijd tegen de voormalige Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. De adelaar geeft uitdrukking aan de herwonnen vrijheid. Met gezamenlijke krachtinspanning hebben zij de vijand verslagen.
 
Het monument is onthuld op 5 mei 1959 door de toenmalige burgemeester van Lekkerkerk, Mr. M.J. Muller.Plaquette aan de zijgevel van het Oude Raadhuis op het Raadhuisplein, gemaakt door Cor van Kralingen. Het herinnert aan de oud- burgemeester van Lekkerkerk, de heer C.G. Roos, die- verdacht van verzetsactiviteiten, samen met nog andere dorpsbewoners op zondag 23 april 1944 werd gearresteerd. De heer Roos is na verhoor naar Duitsland vervoerd en is daar in een onbekend concentratiekamp om het leven gekomen.Het monument aan de Wetering Oost, gemaakt door de Lekkerkerkse kunstenaar Arie Ros, is dan ook bedoeld als een eerbetoon aan alle inwoners van het dorp. Het werd op 4 mei 1998 onthuld. Op deze plaats, naast de toenmalige boerderij van Janus en Leen Noordergraaf, Wetering oost 3, vonden in 1944 diverse wapendroppings plaats. Alle Lekkerkerkers wisten er van, maar niemand heeft het ooit aan de Duitsers verraden. De eerste wapendropping vond plaats op 28 augustus 1944.Beeldje in het Baanderspark, onthuld op 5 mei 1995 ter herdenking dat ons land 50 jaar geleden was bevrijd van de Duitse bezetter. Na het opnieuw inrichten van het dorpscentrum is het
 
Beeldje verplaatst naar het plantsoen tussen de woningen van de Baandershof.


 

Geuzenmonument op het Geuzenplein. Onthuld op 13 maart 2014 ter nagedachtenis aan George den Boon, die als jongste van de “achttien doden” op 13 maart 1941 gefusilleerd is op de Waalsdorpervlakte. Het natuurstenen monument is gemaakt door kunstenaar Pieter Hardam.


 

Grafsteen van Dirk Verwoerd, lid van de NBS die, na een noodlottig ongeval tijdens zijn dienst, op 27 mei 1945 in Gouda is overleden.
Gedenkplaat van de tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands Indië omgekomen
 
Lekkerkerkse militair Jan van der Wal.Grafsteen van Arie de Jong die, als lid van de NBS tijdens de uitoefening van zijn dienst, op 6 mei 1945 in Gouda is overleden.Graf van de soldaat van de 24e Compagnie Mortieren Klaas Sloof. Hij is op 14 mei 1940 in Leersum overleden.Graf van George den Boon, ijzerwerker en lid van het verzet, die op 13 maart 1941 als jongste van de achttien doden op de Waalsdorpervlakte is gefusilleerd. Later herbegraven op de begraafplaats in Lekkerkerk in het gezamenlijke graf met zijn broer Gerrit, die al eerder was omgekomen tijdens het bombardement in Rotterdam.Gedenksteen van Floris Bernardus Sloof, geboren in Lekkerkerk en op 27 februari 1942 in dienst bij de Marine omgekomen tijdens de slag in de Javazee.

Terug naar de inhoud