boekenlijst - Lekkerkerk door de Tijd

menu
keuze menu
Ga naar de inhoud
Boeken over Lekkerkerk in de oudheidkamer:
1. Oud Leckelant of Leckerkercke   Door J. van der Wouden
2. Uit Lekkerkerks  verleden          Door A.M.M. van der Wouden
3. Lekkerkerk 1865-1950 van Klaas Boon en Jacob van der Graaf Samengesteld door M. Hoogenboezem
4. Lekkerkerk zoals het was           Fotoboek van C.A. den Oudsten
5. Lekkerkerk, de dorpskern toen … en nu  Door M. Hoogenboezem
6. Kent u ze nog…. De Lekkerkerkers  Door M. Hoogenboezem Mzn.
7. Lekkerkerk, in oude ansichten, deel  1  Door A. Verhoog
8. Lekkerkerk, in oude ansichten, deel 2   Door A. Verhoog
9. Lekkerkerk door de Tijd, Katern 1, Luijten en molens  Door M. Hoogenboezem en J.S. Bakker
10. Lekkerkerk door de Tijd, katern 2, tweede wereldoorlog Door W.J. Berrevoets en W.B. van Dijken
11. Lekkerkerk door de Tijd, katern 3, de stenen muur Door J.CH. van Schaik
12. Bouw van de stenen muur na de watersnood van 1760, in de H.E.K.  Door L.P. Ouweneel
13. Lekkerkerk door de Tijd, katern 4, de brandweer. Door oefening paraat  Door Wen J.C. Boon
14. Lekkerkerk door de Tijd, katern 5, razzia   Door Wen J.C. Boon
15. Herinneringen aan de Tweede wereldoorlog, voor de schooljeugd  Bewerkt door Wen Boon
16. Loopt u even mee…. Door het nieuwe gemeentehuis van Nederlek in 1990   Door Sj. J. Veerman
17. Een eeuw Lekkerkerkse praat in rijmen 1900-1999   Door Wen J.C. Boon
18. Verslag van den toestand der Gemeente Nederlek, over het jaar 1919  Door burgemeester en wethouders
19. Politieverordening van de polder Den Hoek en Schuagt onder Lekkerkerk 1 en 2   Drukkerij Van der Wouden, Lekkerkerk
20. Leven in Lekkerkerk 1903-1978   Fotoboek, uitgegeven door de Rabo-bank
21. Over Lekkerkerkse Land in de bouw en Veeteelt in de 19e eeuw   Door Drs. W. Hoogerdijk
22. Wandelen door Lekkerkerk in 1840   Door  studiegroep Project 1840
23. Medailleverzameling van Johannes van der Wouden   Samengesteld door C.J. Nobel-van Vuren en C. Schilt
24. Herinneringen aan de Neer, uit de tijd van weleer      Samengesteld door Mw. M. Brussé-van Herk
25. Vaders scheepje herinnerd. De verandering, in gedichten  Door Mw. M. Brussé-van Herk
26. Lekkerkerk in de jaren dertig, bedrijvigheid  Samengesteld door C.J. Nobel-van Vuren en drs W. Hoogerdijk
27. Historie van Het Oude Raadhuis   Door D. van den Dool en C.J. Nobel-van Vuren
28. Kerk van het Lekkerland, geschiedenis van de dorpskerk  Door M. Hoogenboezem en L.G. van der Graaf
29. Hervormde kerk te Lekkerkerk, aangeboden aan koningin Juliana in 1958   Door het kerkbestuur
30. Wetenswaardigheden van de Nederlands Hervormde Kerk van Lekkerkerk  Uitgave Kerkvoogdij der Gemeente te Lekkerkerk
31. Grote kerk te Lekkerkerk, 400 jaar historie   Door L.G. van der Graaf
32. Een eeuw gereformeerde kerk Lekkerkerk, 1894-1994  Beschreven door A.J. den Ouden en L. den Ouden
33. R.K. Parochie St. Jozef, geschiedenis  in 1999   Door het bestuur
34. Ned. Herv. (gereformeerde) Evangelisatie, geschiedenis en foto’s  Door het bestuur
35. Kerkenpad wandelroute in Lekkerkerk, met informatie over religieus erfgoed     Door Lekkerkerk door de Tijd
36. Vroeger op school, weet je nog?   Door D. van den Dool, Ir. M.J. Koedood en C. Schilt
37. 75 jaar christelijke basisschool  Eben-Haëzer, 1913-1988  Samengesteld door vereniging tot in stand houding van Scholen met de bijbel               
38. 60 jaar, woningbouwvereniging, De Goede woning,  Door het bestuur van de vereniging
39. Een goede woning voor iedereen, 75 jaar sociale woningbouw   Door C. Schilt en redactie
40. Kees Mudde vertelt, herinneringen van een 90-jarige  Door Kees Mudde, zoon van
41. Honderd jaar kruiswerk in Lekkerkerk  Redactiecommissie
42. Eerland Lekkerkerk, 100 jaar transport over water, 1898-1998 Door Netty Eerland-Adam
43. Scheepsbouwmeesters aan de Lek, Van Duijvendijkj  Door Marinus Hoogenboezem  te Lekkerkerk
44. Drie eeuwen van Duijvendijk Scheepswerf   Door Michiel Emmery

45. Diamant op de wegen, 60 jaar Van der Laan transport te Lekkerkerk 1930-1990  Samengesteld door Marinus Hoogenboezem
46. Uit het leven van een door en door gezonde negentiger, Onderlinge Lek & IJssel  Door Wen J.C. Boon
47. Sterk in sloopwerk, Bik sloopwerken en houthandel  b.v, Bik 35 jaar 1961-1996    In eigen beheer
48. 100 jaar waterleiding tussen Lek en IJssel   Door Arie Helleman, Theo Bakkers, Peter de Knegt en Cees Loeve
49. Verenigingen in Lekkerkerk  Door de redactie van Lekkerkerk door de Tijd
50. 75 jaar KDO Lekkerkerk 1908-1983, gymnastiekvereniging   Uitgegeven door het bestuur
51. LFC, 50 jaar, 1927-1977  Jubileumuitgave door Wim Bons
52. Zwart-Wit op Groen, 75 jaar v.v. Lekkerkerk  Door Jan Timmer en Arjen v.d. Berg
53. 60 jaar De Lekruiters in 60 foto’s 1942-2002   Samengesteld door Peter de Knegt
54. Oranjevereniging Oranje-Nassau 1906-2006   Door de redactiecommissie van Lekkerkerk door de Tijd
55. 50 jaar wielerronde van Lekkerkerk, 1962-2012  Door Jan Timmer
56. Atletiekvereniging START, Lekkerkerk 1991-2016  Door de jubileumcommissie
57. Giftig dagboek, over de gifaffaire in Lekkerkerk-west  Door Ben van Veen
58. Sebastopol, korte verhalen over Lekkerkerk  Door de redactie van Lekkerkerk door de Tijd
59. Waffere, andere korte verhalen over Lekkerkerk  Door de redactie van Lekkerkerk door de Tijd
60. Slijk, Schuwacht en de burgemeesters, drie verhalen  Door de redactie van Lekkerkerk door de Tijd
61. Wat ooit was: ’t Gebouw en de joodse gemeenschap in Lekkerkerk  Door de redactie van Lekkerkerk door de Tijd
62. De Jongste van de 18 doden, George den Boon, een verzetsman      Door Peter de Knegt
63. Tussen 50 & 60  Columns van Albert de Haaij
64. Koolzaad, columns over Lekkerkerk  Door Albert de Haaij
65. Dijkversterking Nederlek 2012, een beeldoverzicht  Door het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard
66. Mijn dorp en dat van mijn vader in 2016   Door A.J. de Heer
En boeken waarin ook verhalen over Lekkerkerk staan.

70. De Lekstreek, een verkenning van een bewoond deltagebied   Door Teunis Vink, geboren te Lekkerkerk
71. Postale herinneringen 1925-1930, over de PTT  Door Johan de Vries
72. Beschrijving van den Krimpenrewaard en Lopikerwaard   Door A.J. van der Aa
73. Reisdagboek uit de Krimpenerwaard in 1954   Door Nico Rost
74. De Krimpenerwaard, Sociaal Economisch Rapport   In opdracht van de stichting Krimpenerwaard, 1952
75. Verkenningen vanuit Schoonhoven, een ansichtkaartenserie   Door H.A. Voet
76. Holland in vroeger tijd, deel IV   Bewerkt door C. Postma
77. Holland op z’n best, over de Reederij op de Lek  Door A.W. Francken
78. Reizen met de Lekboot, in oude ansichten  Door IJsbrand Verveer
79. Hollanders komt naar het water (over De Lekboot)  Door Herman de Man
80. Brieven van een zeeman   Door F. Schamhardt
81. Toeristengids, Glorie van Holland   Door Anton van der Vet
82. Klepperman, en de laatsten in de Krimpenerwaard  Door het streekmuseum
83. Zuid-Holland in 144 facetten, dorpen met wapens   Samenstelling; Adservice Castricum
84. Laat vrouwen maar schrijven, verhalen van vrouwen  Door de bibliotheek van Lekkerkerk
85. Monumenten in de Krimpenerwaard, waardevolle gebouwen in beeld, 1988  Uitgave van de stichting Krimpenerwaard
86. De Krimpenerwaard, monumenten van geschiedenis en kunst, 1995  Door Catharina L. van Groningen
87. Tien eeuwen tussen Lek en IJssel  Door Henk Povee
88. Waarden van Zuid-Holland   Stichting Zuidhollands Landschap
89. Krimpenerwaard, dijken, polders en rivieren   Door C.R. Schoute, streekarchivaris
90. Krimpenerwaard in de 20e eeuw, herinneringen van bewoners   in de H.E.K. in 2000
91. Kernachtig Krimpenerwaard, 100 jaar geschiedenis   Door Johan Knoester van het Erfgoedhuis Zuid-Holland
92. Plattelandsgebruiken in de Krimpener-en Lopikerwaard   Door Cor van Someren
93. Modern boerenleven, korte verhalen   Door Fred van Wijnen
94. Groengids, landschappen in Zuid-Holland  Zuid-hollands Landschap
95. Krimpenerwaard tijdens de tweede wereldoorlog   Door Fred van Wijnen
96. Wapens in de winternacht   Door Piet Prins
97. Haven en achterland: Rotterdam en Krimpenerwaard eeuwenlang verstrengeld in touw.1998  Streekmuseum Crimpenerhof
98. Olinka, een vriendschap die begon in de oorlog   Door Peter de Knegt
99. Funeraire cultuur, begraafplaatsen  in Midden-Holland   Door Rita Hulsman
100 Schatrijk Krimpenerwaard, Verhalen uit de twintigste eeuw  Door het Schok
101 Van Breeje Hendrick  tot Juliana, zorgpartners  Door Cor van Someren
102 Reisgids Krimpenerwaard in 2015 voor kinderen  Door het streekmuseum en streekarchief
103 Het Krimpenerwaardboek   Door Sander Enkerink, streekmuseum
104   Oorlog en verzet, in de Krimpenerwaard  In de H.E.K. 1982, 1 en 2
105 Boot, tram en bus in de Krimpenerwaard  In de H.E.K. 1983, 3 en 4
106 De Groote Boer van Lekkerkerk   In de H.E.K. 1983, 2
107 Ds van den Kerkhoven, predikant te Lekkerkerk 1779-1795    In de H.E.K. 1984, 4
108 Hennepakkers in de Krimpenerwaard   In de H.E.K. 1985, 1
109 Kaasmakende boerinnen  In de H.E.K. 1986, 2
110 Broodbakkers  In de H.E.K. 1987, 2
111 Schaatsenmakers  In de H.E.K. 1987, 4
112 Inboedel van een Lekkerkerkse weduwe in 1833    In de H.E.K. 1991, 2
113 Lekkerkerks gemeenteraad in de jaren dertig     In de H.E.K. 1992, 1
114 Een barre gezellige winter in Lekkerkerk, 1929     In de H.E.K. 1993, 4
115 Dubbele familienamen in Lekkerkerk          In de H.E.K. 1994, 2
116 Een vliegtuig aan de Tiendeweg, 4 febr 1944       In de H.E.K. 1994, 3
117 Joden van Lekkerkerk      In de H.E.K. 1995, 1
118 Touwbaan de Gruijter             In de H.E.K. 1996, 3
119 Geschiedenis van de drinkwaterleiding in de Krimpenerwaard   In de H.E.K. 1996, 3
120 Dominee en Baljuw in Lekkerkerk 1705               In de H.E.K. 1997, 2
121 Touwbaan van Roest                                          In de H.E.K. 1998, 2
122 Buitenlands toerisme in Lekkerkerk 1687             In de H.E.K. 1998, 4
123 Beleggers uit Lekkerkerk tussen 1820 en 1933     In de H.E.K. 2000, 1   

124 Herinneringen aan de Lekboten       In de H.E.K. 2002, 2
125 Herkomst van dienstpersoneel in Lekkerkerk 1868-1890   In de H.E.K. 2005, 4
126 Klokken van Lekkerkerk in 1936  In de H.E.K. 2006, 3
127 In Lekkerkerk staat een huis  In de H.E.K. 2006, 4
128 Bouw van de stenen muur van Lekkerkerk in 1760   In de H.E.K. 2008, 2
129 Italiaanse taferelen in Opperduit 356   In de H.E.K. 2012, 3
130 Nederlandse onderwijzersvereniging , afdeling Lekkerkerk  In de H.E.K. 2013, 3
131 De ijskaarten van de Krimpenerwaard  In de H.E.K. 2013, 4
132 Algemene Bond van Onderwijzend Personeel, afdeling Lekkerkerk   In de H.E.K. 2014, 3
133 Dodelijke oorlogsslachtoffers in de Krimpenerwaard   In de H.E.K 2015, 1 en 2
134 Evacuaties van 1940 in de Krimpenerwaard   In de H.E.K. 2015, 3
135 Dodelijke oorlogsslachtoffers in de Krimpenerwaard, vervolg  In de H.E.K. 2015, 4

Streektaal

140 Dialect,Lekkerkerks uit de 18e eeuw    Door Jo Daan
141 Streekdialect, brood me kaes  Door Jan Blom
142 Woorden  Verzameld door Han Tiggelaar
143 Van IJzendijkers, nijplaarzen en andere minnebreiers   Door Nelie van der Ent, in de H.E.K.
144 Van dijkstieren, Hiepsjanzers en andere kluiveduikers   Door Elisabeth van Duijvendijk in de H.E.K.
145   woorden en verhalen    Verzameld door Kees Buijense

Deze boeken zijn te bekijken in de oudheidkamer tijdens openingsuren of op verzoek.
De vele naslagwerken over vroeger en over de omgeving die we hebben komen later op de site.
Terug naar de inhoud