wandelroute - lekkerkerkdoordetijd

Webbeheer: Pim v.d.Berg
Welkom op de site van
Ga naar de inhoud
Wilt U de route afdrukken ?  U kunt hiernaast op de knop klikken
Lekkerkerk is een dorp in de gemeente Krimpenerwaard in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Tot 1 januari 1985 was Lekkerkerk een zelfstandige gemeente. Van 1 januari 1985 tot 1 januari 2015 maakte Lekkerkerk met de buurplaats Krimpen aan de Lek deel uit van de gemeente Nederlek. Sinds 1 januari 2015 maakt Lekkerkerk deel uit van de gemeente Krimpenerwaard. In Stolwijk is het gemeentehuis van deze gemeente gevestigd. In Lekkerkerk is een dependance waar de gemeenteraad vergadert.
In 2019 telde Lekkerkerk 7.655 inwoners, waarvan 3.775 (50%) mannen en 3.840 (50%) vrouwen.

De historische vereniging Lekkerkerk door de tijd probeert de geschiedenis van het dorp levend te houden. In ’t Kruisgebouw aan de Poolmanweg 11 heeft zij een kleine oudheidkamer ingericht. Op dit moment is er een expositie over Lekkerkerk 700 ingericht. Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 september is deze te bezoeken van 10.uut tot 16.00 uur.
Twee markante punten in Lekkerkerk.
In Lekkerkerk is eeuwenlang op zalm gevist. Het monument van de bronzen zalmen op de stenen muur aan de Voorstraat herinnert daar nog aan. Ook de replica van de zalmschouw en het voormalige Hotel De Groote Boer. Een bekende zalmvisser was Gerrit Bastiaensz de Hals die vanwege zijn lengte De Groote Boer werd genoemd. Hij was een vaste bezoeker van deze horecagelegenheid (herberg). Deze herberg is afgebroken en in 1867 kwam er een nieuw pand. De Groote Boer leefde van 1620 tot 1668. Hij werd op de kermis doodgestoken.
Ook het woonhuis Voorstraat 17 herinnert aan de zalmvisserij. Hierin hebben zalmhandelaren gewoond.
De kerk aan het Kerkplein, de Grote of Johanneskerk, dateert van 1615 als vervanging van de kerk die in 1575 werd verwoest door het langstrekkende Spaanse leger. Het was oorspronkelijk een Katholieke kruiskerk, maar omdat het inmiddels een protestantse kerk was geworden is het koor niet meer opgebouwd. De kerk is een Rijksmonument. In de zuidgevel hangen mooie glas in loodramen, gemaakt door de bekende glaskunstenares Annemiek Punt uit Ootmarsum. In de noordgevel hangt een glas in loodraam van de Lekkerkerkse kunstenaar Wim Zwiers. Het herinnert aan de gifaffaire van 1980. In datzelfde jaar is de kerk ook volledig gerestaureerd. Het is de bedoeling dat aan de oostzijde de kerk wordt uitgebreid met een ronde aanbouw. Met een beetje fantasie wordt de kerk dan weer net als voorheen een kruiskerk.
Rondwandeling door het centrum van Lekkerkerk.
De wandeling begint vanaf het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Poolmanweg 11.
Op de bovenverdieping heeft de Historische vereniging Lekkerkerk door de tijd en de Stichting Archeologische werkgroep Krimpenerwaard hun onderkomen.
Voor het Groene Kruisgebouw rechtsaf richting winkels. Voor de winkels linksaf en op de kruising weer linksaf (Talmastraat). Direct na de bibliotheek ziet u het schilderij van de Breeje Hendrik. Op het informatiebord van de ANWB kunt u de bijzonderheden lezen.
Weg vervolgen en bij de kruising linksaf. Bocht naar links volgen en aan uw linkerhand ziet u het zorgcentrum De Breeje Hendrick. Voor de hoofdingang ziet u het bronzen beeld Phyllotaxis van Sjoerd Bruinsman.
Weg vervolgen (over een bruggetje) richting sporthal. Voor de sporthal staat een kunstwerk
Altijd in Beweging.   Na de sporthal ziet u rechts een voetpad. Dit voetpad inslaan richting dijk.
Boven aan de dijk (Voorstraat) even naar links en direct rechtsaf een smal voetpad langs het wooncomplex naar beneden lopen. U komt uit op een klein recreatieterreintje langs de rivier De Lek. Op dit recreatieterreintje staan twee polyester kunstwerken, een anker en een kraanvogel. De kraanvogel staat op een onderstel van een oude kraan.
Op dit nog vrij nieuw woningbouwcomplex was vroeger de Bouwmaterialenhandel van de firma M. Luyten geves-tigd.
Het bedrijf is in 1979 verplaatst naar Haastrecht en is nu bekend als Van Neerbosch Bouwmaterialen.       
                                                                           
Via het voetpad gaat u weer naar de dijk en slaat rechtsaf. Rechts ziet u het Rijk monumentale woonhuis Voorstraat 17 met een fraaie schuur. Hier heeft o.a. een bekende Lekkerkerkse zalmhandelaar in gewoond.
Het huis is omstreeks 1870 gebouwd.
U vervolgt de dijk. Op Voorstraat 150 staat de voormalige synagoge. Bouwjaar onbekend. De synagoge was gevestigd op de bovenverdieping en werd omstreeks 1880 in gebruik genomen. De synagoge werd geschonken door de rijke Joodse huidenhandelaar D.H. van Blankensteyn die ook de Joodse begraafplaats op de hoek Kerkweg Tiendweg west aan de Joodse gemeente schonk.
Even verder ziet u op de Stenen Muur een aantal bronzen zalmen, aangebracht in 2015. Over de stenen muur staat op een zuil een ijzeren replica van een Zalmschouw Ter vervanging van een in 2009 gebouwde houten zalmschouw die gebouwd was door een aantal leden van de historische vereniging Lekkerkerk door de tijd. Voor meer info zie het infobord op de muur.
Op deze plaats kwamen vroeger ook de bekende Lekboten aan die een dienst onderhielden van Culemborg naar Rotterdam.
               Doorlopend over de Voorstraat ziet u aan uw linkerhand het restaurant Golden River. Voorheen was dit het café, hotel en restaurant De Groote Boer. Gebouwd in 1887 ter vervanging van een eeuwen oude herberg.      
In 1648 leefde Gerrit Bastiaan de Hals. Vanwege zijn lengte, ongeveer 2,50 meter, werd hij De Groote Boer genoemd. Hij was een vaste bezoeker van de herberg die toen naar hem is vernoemd. Het schilderij stond vroeger in de gelagkamer maar hangt nu in het gemeentehuis van Lekkerkerk.
Doorlopend over de Voorstraat hangt op nummer 66 een replica van een ossenkop. Dit woonhuis was vroeger een leerlooierij. Aan de gevel hing een stenen ossenkop die later verplaatst is naar het kantoorpand van de voormalige bouwmaterialenhandel Luyten. De stenen ossenkop is diverse malen gerestaureerd maar was op een gegeven moment niet meer op te knappen. De replica is van kunststof.
Aan het einde van de Voorstraat linksaf de stoep naar beneden. U bent dan in de Burgemeester van der Willigenstraat. Onderaan de stoep even rechtsaf de Wilhelminastraat in. Op nummer 6 is de beeldentuin van Piet van der Velden te bezichtigen.
Weer terug naar de Burgemeester Van der Willigenstraat; voorheen Lange Achterweg. Rechtsaf slaan en doorlopen tot aan de kruising met de Emmastraat. Op de hoek staat het woonhuis wat nog overgebleven is van een touwslagerij. Machines en gereedschappen zijn ondergebracht in het Streekmuseum in Krimpen a/d IJssel.
Doorlopen tot het gemeentehuis aan uw rechterhand, gebouwd in 1989 – 1990. Dit was het gemeentehuis van de voormalige gemeente Nederlek. Nu dependance van de gemeente Krimpenerwaard.
Als u voor het gemeentehuis rechtsaf de Koninginneweg ingaat ziet u aan de achterzijde van het gemeentehuis rechts vooraan op de parkeerplaats een herinneringsmonument van de achttien doden. De jongste daarvan was de Lekkerkerker George den Boon. Zie ook het infobord.
Weer terug voor het gemeentehuis ziet u in het plantsoentje een beeld. Het beeld is ter herinnering aan de laatste (waarnemend) burgemeester van Lekkerkerk.
Nu linksaf de Schoolweg in. Direct rechts op nummer 5 staat het oude Groene Kruisgebouw, herkenbaar aan het kruis in de gevel. Het is gebouwd omstreeks 1895.
Even verder ziet u links het oude postkantoor, gebouwd in 1909, nu kapsalon. Zie ook het informatiebord.
de Schoolweg uitlopen en dan rechtsaf de Achterstraat in. Links ziet u een voormalige graanmaalderij.
Als u de kruising oversteekt komt u op het Kerkplein. Rechts op nummer 9 ziet u de voormalige pastorie, gebouwd in 1887. Meer informatie is te lezen op het infobord.          
Aan het eind linksaf komt u op de Lange Stoep. Daar ziet u de Grote of Johanneskerk, gebouwd in 1615. Meer informatie is te lezen op het infobord. Voor de kerk staat een bevrijdingsbeeld. Het infobord is aan de rechterzijde aangebracht.                                                                        
Als u de Lange Stoep naar beneden afloopt ziet u links op nummer 25 een fraai gerestaureerd pand. Voor meer informatie zie infobord.
Bij de kruising even linksaf. Na enkele meters ziet u links een beeld van Ineke van Dijk. Het beeld herinnert aan de Joodse gemeenschap. In het witte pand was vroeger een Joodse slagerij.          
Weer terug tot de kruising en dan linksaf. U ziet links en rechts nog meer fraaie panden, zoals Lange Stoep 33.Dit was het voormalig café en rechthuis Het Bonte Paard, gebouwd in 1646. In de gevel is een gevelsteen aangebracht met een raadselachtige tekst.
Voo verdere informatie zie het infobord.
Aan het einde ziet u rechts op de hoek het oude Raadhuis met in de gevel een borstbeeld. Het borstbeeld is van oud-burgemeester Roos die in de oorlog in een onbekend concentratiekamp is omgekomen. Op deze plaats worden jaarlijks op vier mei de doden herdacht.
U komt nu op het Raadhuisplein. Even rechtsaf en dan bent u bij de hoofdingang van het oude Raadhuis. Dit is nu een horecacomplex. Het is gebouwd in 1879. Op de gevel is een infobord aangebracht.
Als u zich omdraait ziet u op de hoek een beeld. Dit is een beeld Van De Aalscholver, gemaakt door Ineke van Dijk. In de buurtschap Schuwacht is een eendenkooi waar veel aalscholvers verblijven.
Nu langs de schoenenwinkel en de Coöperatie lopen. U ziet dan 100 meter verder voor u weer het Groene Kruisgebouw, het begin van deze rondwandeling.
Terug naar de inhoud