voorjaar - lekkerkerkdoordetijd

Webbeheer: Pim v.d.Berg
Welkom op de site van
Ga naar de inhoud
Op Woensdag 8 mei 2019 werd de jaarlijkse vergadering gehouden in Amicitia te Lekkerkerk.
Aanvang 20.00 uur

Agenda
* Opening
* Mededelingen en ingekomen stukken
* Vaststellen notulen jaarvergadering 2018
* Vaststellen jaarverslag 2018
* Verslag kascontrolecommissie
* Bestuursverkiezing
* Aftr. heren de Kluijver-Zwijnenburg en v.Vliet allen herkiesbaar.
* Powerpointpresentatie oude foto's door bestuurslid Anje Tiggelman.

De vergadering werd geopend met een herdenking van de oud Penningmeester dhr.Leen v.d.Graaf die op vrijdag 3 mei overleed.
De agenda werd verder in deze volgorde afgewerkt met als intermezzo de uitreiking van de Maartje van Limborgh penning aan de fam. Bitter.
De aftredende bestuursleden werden allen oponieuw gekozen.

De fotopresentatie werd goed ontvangen en zorgde voor de nodige discussies.

De vergadering werd ruim na 10 uur beeindigd.
                                            
 
                                               


                                       

Terug naar de inhoud