omschr. - lekkerkerkdoordetijd

Webbeheer: Pim v.d.Berg
Welkom op de site van
Ga naar de inhoud

Excursie naar Willemstad, fort Sabina en Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in Klundert op 7 september 2019.
 
Voor ons jaarlijkse uitstapje is een programma uitgewerkt dat ons eerst naar Willemstad voert. In restaurant Bellevue gebruiken een kopje koffie of thee met appelgebak. Omstreeks 10.15 worden we door een drietal gidsen opgepikt die ons door het stadje leiden en waarbij o.a. een bezoek wordt gebracht aan de Protestantse kerk en het Mauritshuis. De Protestantse kerk is de eerste kerk in de noordelijke Nederlanden die speciaal voor protestantse diensten werd gebouwd. De bouw begon in 1597 en werd in 1607 voltooid. Prins Maurits verleende financiële steun voor de kerk, op voorwaarde dat deze in een ronde of achtkante vorm zou worden gebouwd.
 
Het nabij gelegen Mauritshuis werd in 1623 gebouwd in opdracht van Prins Maurits. Hij liet het gebouw bouwen van "eigen gelden" om te gebruiken als buitenverblijf en jachtslot. Het gebouw kreeg de naam Prinsenhof.
 
Omstreeks 12.30 verplaatsen we ons naar fort Sabina. Fort Sabina Henrica is een voormalig fort bij Willemstad en Helwijk. Het maakte deel uit van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak. In 1809 versterkten de Fransen hun kustverdediging, nadat de Engelsen tijdens de Walcherenexpeditie waren binnengevallen. In het kader hiervan werden aan weerszijden van het Hellegat twee forten gebouwd: Fort "De Ruijter" bij Willemstad en Fort "Duquesne" bij Ooltgensplaat. In 1913 werd het Fort "De Ruijter" omgedoopt tot Fort Sabina Henrica, naar de Sabina Henricapolder waarin het gelegen was.
 
Op fort Sabina worden we onthaalt met een uitgebreid lunchbuffet. Na de lunch is er tijd om op eigen gelegenheid het fort wat te verkennen en van de natuur te genieten. In een gedeelte van het fort is een vleermuizenverblijf. De omgeving van het fort is een vogelreservaat. Sinds 2012 is de nieuwe beheerder Stichting Fort Sabina en wordt sindsdien ook wel 'Het groene fort' genoemd.
 
De dag sluiten we af met een bezoek aan het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in Klundert. Een bijzonder boeiend museum die bij de deelnemers zeker nostalgische herinneringen naar boven zal brengen. Tussen de rondleidingen door is tevens een koffie/theepauze ingelast.
 
Tegen 17.30 staat de bus weer gereed om ons huiswaarts te voeren en we tussen 18.15-18.30 uur hopen te arriveren.
 
Aanmelding
 
Wilt U dit uitstapje naar Willemstad, fort Sabina en Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in Klundert niet missen, meld u dan aan via onze website en tevens de kosten van de deelname aan deze attractieve, leerzame, boeiende en geheel verzorgde excursie, te weten € 55,00 per persoon, over te maken op bankrekening: NL22 RABO 0335 7606 00 t.n.v. Lekkerkerk door de tijd (niet vergeten uw naam en adres te vermelden)
 
Aanmeldingen zullen op volgorde van binnenkomst van de betalingen worden behandeld, voorkom teleurstelling en wacht daarom niet te lang, want ook voor de bus geldt: vol = vol.
 
Ingeval van vragen of onduidelijkheden over de betaling, kunt u contact opnemen met de penningmeester L. v.d. Toorn, e-mail: lvdtoorn@hetnet.nl of 0182-663806.
 
Daar wij vrijwel alle kosten vooraf moeten voldoen, kan er geen recht ontleent worden aan  een eventuele gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom, als u door welke reden dan ook uiteindelijk verhinderd bent om mee te gaan.
Terug naar de inhoud