herdenking - lekkerkerkdoordetijd

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:
Onthulling gedenkplaten omgekomen militairen in Indië.

Onze historische vereniging heeft zich, samen de historische vereniging “Crempene”in Krimpen aan de Lek, ingezet om voor twee omgekomen militairen een gedenkplaat aan te brengen om de begraafplaatsen in beide kernen.
Met ondersteuning van de Vereniging van Oud Militairen in Indië (VOMI) is het ons gelukt om een eerder ingenomen standpunt ten aanzien van het aanbrengen van herinneringsplaten door het Gemeentebestuur van Nederlek om te buigen. Hierdoor konden op 15 augustus jongstleden voor Cor van den Berg in Krimpen aan de Lek en Jan van der Wal in Lekkerkerk in het bijzijn van familie, veteranen, gemeentebestuur, genodigden en bestuursleden van onze beide verenigingen, de gedenktekens worden onthuld.

In de raadszaal van het gemeentehuis werden allen verwelkomd door burgemeester Veerhoek. In zijn toespraak ging hij in op de geschiedenis van de politionele acties en schetste hij wat het omkomen van een dierbare in de families Van den Berg en Van der Wal moet hebben betekent. Namens de VOMI en enkele veteranenverenigingen sprak de heer G.J. de Jong zelf veteraan.

Het gezelschap vertrok per bus of eigen vervoer naar de begraafplaats in Krimpen aan de Lek.
Op de foto een overzicht van de aanwezigen bij het oorlogmonument waar de gedenkplaat op is bevestigd.

Na de plechtigheden op beide begraafplaatsen werd het gezelschap op nieuw ontvangen in de raadszaal waar enkele slotwoorden werden gesproken door Burgemeester Veerhoek en de heer de Jong.

De plechtigheid op beide begraafplaatsen bestond uit de onthulling van de gedenkplaat, het leggen van een krans en bloemen, het spelen van de last post, het zingen van het eerste couplet van het Wilhelmus en het lezen van een gedicht. Bij het monument was een erewacht van enkele veteranen. Tenslotte brachten de aanwezigen in een defilé langs het monument een laatste groet.

Terug gekeken kan worden op een gevoelvolle soms ook emotionele bijeenkomst met voor de families het gevoel dat dit goede afsluiting was.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu