gegevens - lekkerkerkdoordetijd

Ga naar de inhoud
ANBI

In het kader van de nieuwe wet voor de Algemene nut beogende instellingen (ANBI) moeten wij een aantal gegevens op onze website publiceren.

(Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Onze vere niging is een algemeen nut beogende ANBI instelling, en kunnen daarom gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, giften, schenkingen en de energiebelasting. Leden van onze vereniging kunnen gebruikmaken van een extra giftenaftrek.
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren, zoals hierbij vermeldt.

Gegevens vereniging
Historische vereniging Lekkerkerk door de tijd
Secretariaat: A. van Vliet
Fazantstraat 30
2941RB  Lekkerkerk
Telefoon: 0180-662721
E.mail: adrivanvliet@planet.nl
Website: www.lekkerkerkdoordetijd.nl
RISN: 8040.92.643

De vereniging is opgericht op 12 april 1985.

Kamer van Koophandel
De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 40465248.

Bankrekening
Het bankrekeningnummer van de vereniging is 33.57.60.600

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Naam Functie Straat     Postcode Telefoon
F. M. Alkemade voorzitter Westeinde 9           2941EE 0180-662542
A. van Vliet secretaris Fazantstraat 30 2941RB 0180-662721

L.G. v.d. Graaf penningm. Julianastraat 44 2941BD 0180-662853
J. Lingen lid Lange Stoep 25 2941AE 0180-665607  
Mw. A.K. Tiggelman- archivaris Talmastraat 10 2941GV 0180-662170
Hoekema
Mw. C.J. v.d. Berg- lid Voorstraat 168            2941EX 0180-663067
Aarnoudse
J.C. Ooms lid Opperduit 14 2941AK 0180-664120
J.A. Zwijnenburg lid Tiendweg west 11a    2941EP 0180-660112
Vacature

Beleidsplan historische vereninging “ Lekkerkerk door de tijd”
Zie bijlageActiviteiten
De verenigingsactiviteiten worden vermeld in het jaarverslag.
Zie bijlage Jaarverslag 2015

Financiën
De financiën van de vereniging worden gepubliceerd in het jaarverslag en vastgesteld door de leden. Voordat de leden het verslag vaststellen is dit door een uit de leden benoemde kascontrolecommissie gecontroleerd.
Zie bijlage financieel overzicht 2014 en 2015

Beloningsbeleid
De vereniging wordt bestuurd door vrijwilligers. Zij krijgen daarvoor geen geldelijke beloning;
ook geen vrijwilligersvergoeding.


Terug naar de inhoud