fin.overzicht - lekkerkerkdoordetijd

Ga naar de inhoud
ANBI
Banksaldo algemeen      3209,67               Bedragen in euro-s
Kassaldo                          80,04
Banksaldo boekenfonds   421,60
Kassaldo boekenfonds     203,05               Balans per 1 januari 2015
Telerekening               30681,62   
Vaste termijnrekening    4000,00
Monumentrekening          861,50

                              _____________
                                     39457,48

Stichtingsfonds             17474,07
Boekenfondsreserve     11032,80
Reserve Werkgr.Arch.    1230,00
Reserve reisje                 346,75
Reserve MvL-penning      598,00
M.v.Limborghfonds        4000,00
Monumentfonds              861,75
Werkkapitaal                 3914,36   
                                    ------------
                                     39457,48                                                                      Banksaldo algemeen        4758,52
Kassaldo                          625,54
Banksaldo boekenfonds     643,75
Kassaldo boekenfonds       203,05            Balans per 31 december 2015
Telerekening                 26942,13   
Vaste termijnrekening     4000,00
Monumentrekening           868,91
                                     ------------
                  
                    38041,90                                              
   

                        Werkkapitaal op 31 december 2015            6230,86
                        Werkkapitaal op   1 januari 2015                3914,36
                        Toename werkkapitaal                              2316,50

Stichtingsfonds              14799,80
Boekenfondsreserve     11032,80
Reserve Werkgr.Arch.      823,98
Reserve reisje                 258,75
Reserve MvL-penning        26,80
M.v.Limborghfonds        4000,00
Monumentfonds              868,91
Werkkapitaal                6230,86   
                                 --------------
                                     38041,90                                                                   

Terug naar de inhoud